ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach words" — Słownik kolokacji angielskich

teach words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz słowa
  1. teach czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He devised procedures to teach the boy words and recorded his progress.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo