"usual word" — Słownik kolokacji angielskich

usual word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwykłe słowo
  1. usual przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 20c., the usual word for "baggage belonging to passengers."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo