"word vagina" — Słownik kolokacji angielskich

word vagina kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pochwa słowa
  1. word rzeczownik + vagina rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Now, in Westchester County, 16-year-old girls face punishment for uttering the word "vagina" when told not to.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo