ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word falters" — Słownik kolokacji angielskich

word falters kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo słabnie
  1. word rzeczownik + falter czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Why, the man who commanded a force like that would be-" the word faltered and died, unspoken.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo