ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word filters" — Słownik kolokacji angielskich

word filters kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): filtry słowa
  1. word rzeczownik + filter czasownik
    Luźna kolokacja

    And then the worst word filtered to some of them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo