"word tumbling" — Słownik kolokacji angielskich

word tumbling kolokacja
Popularniejsza odmiana: word tumbles
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gimnastyka akrobatyczna słowa
  1. word rzeczownik + tumble czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The words tumbled out of me before I could stop them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo