ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word springs" — Słownik kolokacji angielskich

word springs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo skacze
  1. word rzeczownik + spring czasownik
    Luźna kolokacja

    It is as if the words have sprung to life.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo