ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word penis" — Słownik kolokacji angielskich

word penis kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): penis słowa
  1. word rzeczownik + penis rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The word penis was not new to her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo