"add to one's words" — Słownik kolokacji angielskich

add to one's words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwiększać czyjś słowa
  1. add czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Eric asked, still smiling, but adding an edge to his words.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo