"vulgar word" — Słownik kolokacji angielskich

vulgar word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ordynarne słowo
  1. vulgar przymiotnik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Due to the use of certain vulgar words, Pusa call is usually discouraged by the institute's management.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo