ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word leaps" — Słownik kolokacji angielskich

word leaps kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skoki słowa
  1. word rzeczownik + leap czasownik
    Luźna kolokacja

    The sentence and the word had leaped out of the message.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo