ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ordinary word" — Słownik kolokacji angielskich

ordinary word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwykłe słowo
  1. ordinary przymiotnik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She didn't know how the words, such ordinary words, had come out of her mouth.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo