"ordinary" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ordinary przymiotnik

ordinary + rzeczownik
Kolokacji: 297
ordinary people • ordinary citizen • ordinary man • ordinary life • ordinary person • ordinary American • ordinary folk • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
5. ordinary person = zwykła osoba ordinary person
6. ordinary American = zwykła amerykańska odmiana języka angielskiego ordinary American
8. ordinary circumstance = zwykła okoliczność ordinary circumstance
9. ordinary thing = zwykła rzecz ordinary thing
10. ordinary woman = zwykła kobieta ordinary woman
11. ordinary share = akcja zwykła ordinary share
13. ordinary day = dzień powszedni ordinary day
14. ordinary income = zwykły dochód ordinary income
15. ordinary member = osoba płacąca składkę członkowską ordinary member
16. ordinary course = zwykły kurs ordinary course
17. ordinary way = zwykła droga ordinary way
18. ordinary sense = zwykły sens ordinary sense
19. ordinary mortal = zwykły śmiertelnik ordinary mortal
20. ordinary matter = zwykła sprawa ordinary matter
22. ordinary time = zwykły czas ordinary time
23. ordinary worker = zwykły robotnik ordinary worker
24. ordinary Iraqi = zwykły Irakijczyk ordinary Iraqi
25. ordinary object = zwykły przedmiot ordinary object
26. ordinary girl = zwykła dziewczyna ordinary girl
27. ordinary equation = zwykłe równanie ordinary equation
28. ordinary guy = zwykły facet ordinary guy
29. ordinary seaman = starszy marynarz ordinary seaman
30. ordinary family = zwykła rodzina ordinary family
31. ordinary language = zwykły język ordinary language
32. ordinary being = zwykły będąc ordinary being
33. ordinary human = zwykły człowiek ordinary human
34. ordinary world = zwykły świat ordinary world
35. ordinary clothes = ubranie cywilne ordinary clothes
37. ordinary house = zwykły dom ordinary house
38. ordinary mean = zwykły oznaczać ordinary mean
39. ordinary voter = zwykły wyborca ordinary voter
40. ordinary car = typowy samochód ordinary car
41. ordinary investor = zwykły inwestor ordinary investor
przysłówek + ordinary
Kolokacji: 10
perfectly ordinary • most ordinary • fairly ordinary • seemingly ordinary • pretty ordinary • ...
ordinary + przyimek
Kolokacji: 6
ordinary in • ordinary of • ordinary to • ordinary for • ordinary at • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.