"word goes out" — Słownik kolokacji angielskich

word goes out kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo wychodzi
  1. word rzeczownik + go czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Then word goes out that the boy and girl are married.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo