ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word rolls" — Słownik kolokacji angielskich

word rolls kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rolki słowa
  1. word rzeczownik + roll czasownik
    Luźna kolokacja

    With those words rolling between them, Keller let himself be pulled to his feet.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo