"clear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

clear przymiotnik

clear + rzeczownik
Kolokacji: 399
clear sky • clear view • clear evidence • clear picture • clear message • clear sign • clear indication • clear signal • ...
czasownik + clear
Kolokacji: 44
make clear • become clear • steer clear • keep clear • come clear • stand clear • grow clearer • run clear • look clear • pull clear • ...
przysłówek + clear
Kolokacji: 74
pretty clear • perfectly clear • entirely clear • abundantly clear • absolutely clear • immediately clear • fairly clear • completely clear • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
1. perfectly clear = zupełnie czysty perfectly clear
2. absolutely clear = całkiem jasny, absolutnie przejrzysty absolutely clear
3. increasingly clear = coraz bardziej czysty increasingly clear
4. once clear = kiedyś czysty once clear
5. equally clear = tak samo czysty equally clear
6. far clearer = daleko czystszy far clearer
7. exquisitely clear = nienagannie czysty exquisitely clear
8. longer clear = dłuższy czysty longer clear
9. vividly clear = dokładnie czysty vividly clear
10. utterly clear = całkowicie czysty utterly clear
11. starkly clear = wyraźnie czysty starkly clear
12. optically clear = optycznie czysty optically clear
13. incredibly clear = niewiarygodnie czysty incredibly clear
14. tolerably clear = w miarę czysty tolerably clear
15. glaringly clear = zupełnie czysty glaringly clear
16. graphically clear = graficznie czysty graphically clear
(7) relatively, comparatively
Kolokacji: 2
(12) exactly, generally
Kolokacji: 2
(13) brilliantly, blindingly
Kolokacji: 2
(15) strikingly, stunningly
Kolokacji: 2
(16) preternaturally, unnaturally
Kolokacji: 2
(18) frighteningly, horribly
Kolokacji: 2
clear + przyimek
Kolokacji: 29
clear about • clear to • clear from • clear on • clear in • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.