"clear that" — Słownik kolokacji angielskich

clear that kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oczyść to
 1. clear przymiotnik + that przyimek
  Luźna kolokacja

  I should make it quite clear that speed's important for us.

  Podobne kolokacje:
 2. clear czasownik + that przyimek
  Bardzo luźna kolokacja

  You could be the one who cleared that field without a drop of blood shed.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo