ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clear about" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "clear about" po angielsku

idiom
 1. dobrze coś rozumieć, być czegoś pewnym
  You said that he loved her. Are you clear about that? (Powiedziałeś, że ją kochasz. Jesteś tego pewny?)
  Am I clear about that? You don't want this job? (Dobrze to rozumiem? Nie chcesz tej pracy?)

"clear about" — Słownik kolokacji angielskich

clear about kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysty około
 1. clear przymiotnik + about przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  Let me be clear about several things right up front.

  Podobne kolokacje:
 2. clear czasownik + about przyimek
  Luźna kolokacja

  We had been clearing oh about six acres of woodlands.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo