"clear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

clear przymiotnik

clear + rzeczownik
Kolokacji: 399
clear sky • clear view • clear evidence • clear picture • clear message • clear sign • clear indication • clear signal • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(1) sky, weather
Kolokacji: 2
1. clear picture = klarowny obraz clear picture
2. clear understanding = całkowite zrozumienie, jasne wyobrażenie clear understanding
3. clear answer = jasna odpowiedź clear answer
4. clear definition = jasna definicja clear definition
5. clear explanation = jasne wyjaśnienie clear explanation
7. clear term = czysty termin clear term
8. clear account = czyste konto clear account
9. clear result = czysty wynik clear result
10. clear word = czyste słowo clear word
11. clear solution = klarowne rozwiązanie clear solution
12. clear delineation = czyste zarysowanie clear delineation
13. clear exposition = jasne przedstawienie clear exposition
14. clear agreement = czysta umowa clear agreement
15. clear directive = jasna dyrektywa clear directive
16. clear resolution = wysoka rozdzielczość clear resolution
17. clear justification = wyraźne uzasadnienie clear justification
18. clear depiction = jasne przedstawienie clear depiction
19. clear specification = jasna specyfikacja clear specification
(10) vision, eye, sight, lens
Kolokacji: 4
(11) shot, opportunity, chance
Kolokacji: 3
(15) plastic, vinyl
Kolokacji: 2
(43) implication, inference
Kolokacji: 2
(44) strategy, incentive, bubble
Kolokacji: 3
(50) need, lack, demand
Kolokacji: 3
(51) standard, measure, benchmark
Kolokacji: 3
(54) broth, soup, liquor
Kolokacji: 3
(58) congestion, diagnosis
Kolokacji: 2
(59) bottle, bag, container
Kolokacji: 3
(60) mission, hierarchy
Kolokacji: 2
(61) cut, cutting, Fork, visor
Kolokacji: 4
(63) spring, stretch, mucus, drop
Kolokacji: 4
(64) blue, azure
Kolokacji: 2
(65) stand, bias, stance
Kolokacji: 3
(68) pathway, lane
Kolokacji: 2
(69) sunlight, moonlight
Kolokacji: 2
(70) dome, imprint, cube
Kolokacji: 3
(71) chain, concern, film
Kolokacji: 3
(72) resin, polyurethane
Kolokacji: 2
(73) recording, tape
Kolokacji: 2
czasownik + clear
Kolokacji: 44
make clear • become clear • steer clear • keep clear • come clear • stand clear • grow clearer • run clear • look clear • pull clear • ...
przysłówek + clear
Kolokacji: 74
pretty clear • perfectly clear • entirely clear • abundantly clear • absolutely clear • immediately clear • fairly clear • completely clear • ...
clear + przyimek
Kolokacji: 29
clear about • clear to • clear from • clear on • clear in • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.