KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clear explanation" — Słownik kolokacji angielskich

clear explanation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jasne wyjaśnienie
  1. clear przymiotnik + explanation rzeczownik
    Silna kolokacja

    The announcement gave no clear explanation for the action, however.

powered by  eTutor logo