ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clear solution" — Słownik kolokacji angielskich

clear solution kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klarowne rozwiązanie
  1. clear przymiotnik + solution rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Still, no one has come up with a clear solution.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo