BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"clear description" — Słownik kolokacji angielskich

clear description kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jasny opis
  1. clear przymiotnik + description rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A handful of individuals can work through the process to better understand the given concept and create a clear description for others.

powered by  eTutor logo