"clear directive" — Słownik kolokacji angielskich

clear directive kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jasna dyrektywa
  1. clear przymiotnik + directive rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    By his own account, the Mayor issued a "clear directive to take all steps necessary to end the violence."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo