"directive" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

directive rzeczownik

rzeczownik + directive
Kolokacji: 17
EU directive • advance directive • EC directive • policy directive • airworthiness directive • ...
directive + czasownik
Kolokacji: 17
directive requires • directive applies • directive comes • directive provides • directive allows • ...
czasownik + directive
Kolokacji: 5
issue a directive • give directives • follow one's directives • ignore one's directive • carry out one's directive
przymiotnik + directive
Kolokacji: 19
new directive • European directive • presidential directive • prime directive • clear directive • ...
przyimek + directive
Kolokacji: 7
of directives • with directives • to directives • under the directive • for a directive • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.