KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clear definition" — Słownik kolokacji angielskich

clear definition kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jasna definicja
  1. clear przymiotnik + definition rzeczownik
    Silna kolokacja

    Still, no one had a clear definition of what Web 2.0 actually meant.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo