"broad definition" — Słownik kolokacji angielskich

broad definition kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szeroka definicja
  1. broad przymiotnik + definition rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There is much more tolerance for a broad and expanded definition of families.

powered by  eTutor logo