"clear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

clear przymiotnik

clear + rzeczownik
Kolokacji: 399
clear sky • clear view • clear evidence • clear picture • clear message • clear sign • clear indication • clear signal • ...
czasownik + clear
Kolokacji: 44
make clear • become clear • steer clear • keep clear • come clear • stand clear • grow clearer • run clear • look clear • pull clear • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
1. make clear = udrożniać, udrożnić make clear
2. look clear = wyglądaj czysty look clear
3. pull clear = ciągnąć czysty pull clear
4. throw clear = rzut czysty throw clear
5. draw clear = rysować czysty draw clear
6. see clear = widzieć czysty see clear
7. lift clear = winda czysty lift clear
8. show clear = widowisko czysty show clear
9. seem clear = wyglądaj na czysty seem clear
(3) steer, step, dive
Kolokacji: 3
przysłówek + clear
Kolokacji: 74
pretty clear • perfectly clear • entirely clear • abundantly clear • absolutely clear • immediately clear • fairly clear • completely clear • ...
clear + przyimek
Kolokacji: 29
clear about • clear to • clear from • clear on • clear in • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.