"lift clear" — Słownik kolokacji angielskich

lift clear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): winda czysty
  1. lift czasownik + clear przymiotnik
    Luźna kolokacja

    The photographer found himself being lifted clear out of the saddle.

    Podobne kolokacje: