"reasonably clear" — Słownik kolokacji angielskich

reasonably clear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dość czysty
  1. reasonably przysłówek + clear przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    This is reasonably clear in the case of face-to-face communication.

powered by  eTutor logo