"reasonably certain" — Słownik kolokacji angielskich

reasonably certain kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dość pewny
  1. reasonably przysłówek + certain przymiotnik
    Silna kolokacja

    Richard was reasonably certain she would try to kill it.

powered by  eTutor logo