"reasonably sure" — Słownik kolokacji angielskich

reasonably sure kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dość pewny
  1. reasonably przysłówek + sure przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    If you are reasonably sure that it is safe to do so, please show him the way up.

powered by  eTutor logo