"show clear" — Słownik kolokacji angielskich

show clear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): widowisko czysty
  1. show czasownik + clear przymiotnik
    Luźna kolokacja

    Twice the scut of a rabbit showed white and clear against the green.

    Podobne kolokacje: