"extraordinarily clear" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezwykle czysty
  1. extraordinarily przysłówek + clear przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    The phone line was extraordinarily clear.

    Podobne kolokacje: