"clear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

clear przymiotnik

clear + rzeczownik
Kolokacji: 399
clear sky • clear view • clear evidence • clear picture • clear message • clear sign • clear indication • clear signal • ...
czasownik + clear
Kolokacji: 44
make clear • become clear • steer clear • keep clear • come clear • stand clear • grow clearer • run clear • look clear • pull clear • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
1. become clear = stawać się jasnym become clear
2. keep clear = trzymaj się z dala keep clear
3. come clear = przychodzić czysty come clear
4. stand clear = stać czysty stand clear
5. grow clearer = stój się czystszy grow clearer
6. run clear = biec czysty run clear
7. go clear = przejdź czysty go clear
8. stay clear = trzymaj się z dala stay clear
9. break clear = rozbijać czysty break clear
10. dawn clear = świt czysty dawn clear
11. roll clear = rolka czysty roll clear
12. blow clear = uderzenie czysty blow clear
13. rise clear = wzrost czysty rise clear
14. fall clear = spadać czysty fall clear
15. move clear = ruszać się czysty move clear
16. give clear = dawać czysty give clear
17. remain clear = pozostań czysty remain clear
18. get clear = wydostań się get clear
19. leave clear = wychodzić czysty leave clear
20. drift clear = dryf czysty drift clear
21. turn clear = obracać się czysty turn clear
(3) steer, step, dive
Kolokacji: 3
przysłówek + clear
Kolokacji: 74
pretty clear • perfectly clear • entirely clear • abundantly clear • absolutely clear • immediately clear • fairly clear • completely clear • ...
clear + przyimek
Kolokacji: 29
clear about • clear to • clear from • clear on • clear in • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.