"run clear" — Słownik kolokacji angielskich

run clear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biec czysty
  1. run czasownik + clear przymiotnik
    Silna kolokacja

    The water comes out looking like hot chocolate at first, then finally runs clear.

    Podobne kolokacje: