"give clear" — Słownik kolokacji angielskich

give clear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dawać czysty
  1. give czasownik + clear przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    You two men stay inside until I give the all clear.

    Podobne kolokacje: