"clear beyond" — Słownik kolokacji angielskich

clear beyond kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysty dalej
  1. clear przymiotnik + beyond przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    When my own mean something, they are clear beyond doubt.

    Podobne kolokacje: