"incredibly clear" — Słownik kolokacji angielskich

incredibly clear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niewiarygodnie czysty
  1. incredibly przysłówek + clear przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    For the last few days, her thinking had been incredibly clear.