"far clearer" — Słownik kolokacji angielskich

far clearer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daleko czystszy
  1. far przysłówek + clear przymiotnik
    Luźna kolokacja

    "The point is that I have a far clearer sense of the world, and everything in it, than you."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo