"fall clear" — Słownik kolokacji angielskich

fall clear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spadać czysty
  1. fall czasownik + clear przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    One of the Jamaicans had fallen clear, and he rose to his feet.

    Podobne kolokacje: