"clear position" — Słownik kolokacji angielskich

clear position kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysta pozycja
  1. clear przymiotnik + position rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The government made its position absolutely clear in the white paper.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo