"clear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

clear przymiotnik

clear + rzeczownik
Kolokacji: 399
clear sky • clear view • clear evidence • clear picture • clear message • clear sign • clear indication • clear signal • ...
czasownik + clear
Kolokacji: 44
make clear • become clear • steer clear • keep clear • come clear • stand clear • grow clearer • run clear • look clear • pull clear • ...
przysłówek + clear
Kolokacji: 74
pretty clear • perfectly clear • entirely clear • abundantly clear • absolutely clear • immediately clear • fairly clear • completely clear • ...
clear + przyimek
Kolokacji: 29
clear about • clear to • clear from • clear on • clear in • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
(1) about, to, from, on, in, ...
Kolokacji: 14
1. clear over = czysty ponad clear over
2. clear before = oczyść wcześniej clear before
3. clear that = oczyść to clear that
4. clear until = czysty do czasu gdy clear until
5. clear into = czysty do clear into
6. clear without = oczyść na zewnątrz clear without
7. clear off = czysty daleko clear off
8. clear within = oczyść wewnątrz clear within
9. clear since = czysty od tej pory clear since
10. clear beyond = czysty dalej clear beyond
11. clear throughout = oczyść przez cały czas clear throughout
12. clear under = czysty poniżej clear under
13. clear above = oczyść wyżej clear above
14. clear around = oczyść wokół clear around
15. clear between = czysty pośrodku clear between

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.