"leave clear" — Słownik kolokacji angielskich

leave clear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wychodzić czysty
  1. leave czasownik + clear przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    The interior of the six-wheeler was left clear for the doctor to make his examination.

    Podobne kolokacje:

podobne do "leave clear" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "leave clear" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom