"leave" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

leave czasownik

leave + rzeczownik
Kolokacji: 903
leave town • leave footprints • leave office • leave Iraq • leave Ireland • leave port • leave Paris • leave England • leave instructions • ...
czasownik + leave
Kolokacji: 122
consider leaving • die leaving • seen leaving • mean leaving • begin leaving • refuse to leave • plan to leave • prepare to leave • ...
leave + przyimek
Kolokacji: 86
leave over • leave behind • leave off • leave out • leave back • leave down • leave up • ...
leave + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 219
leave behind • leave open • leave early • leave intact • leave vacant • leave untouched • leave aside • leave homeless • abruptly leave • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 66
3. leave open = uchylaj leave open
4. leave intact = wychodzić nietknięty leave intact
5. leave vacant = wychodzić wolny leave vacant
6. leave aside = odstawić na bok, pominąć leave aside
8. leave untouched = wychodzić nienaruszony leave untouched
9. leave homeless = pozbaw dachu nad głową leave homeless
11. best left = najlepiej w lewo best left
14. finally leave = w końcu wyjdź finally leave
15. leave shortly = wyjdź wkrótce leave shortly
18. better leave = lepiej wyjdź better leave
19. leave alive = wychodzić żywy leave alive
20. simply leave = po prostu wyjdź simply leave
23. actually leave = faktycznie wyjdź actually leave
24. leave empty = wychodzić pusty leave empty
27. leave long = wyjdź długo leave long
28. later leave = później wyjdź later leave
29. leave dead = wychodzić zmarły leave dead
30. largely left = wyraźnie w lewo largely left
31. leave disastrous = wychodzić fatalny leave disastrous
32. once leave = kiedyś wyjdź once leave
34. left entirely = w lewo całkowicie left entirely
36. leave unattended = zostawiaj bez opieki leave unattended
37. leave unanswered = wychodzić niewysłuchany leave unanswered
38. hardly leave = ledwie wyjdź hardly leave
39. leave unresolved = wychodzić nierozwiązany leave unresolved
43. barely leave = ledwie wyjdź barely leave
44. leave unchanged = wychodzić niezmieniony leave unchanged
46. safely leave = bezpiecznie wyjdź safely leave
47. leave unprotected = wychodzić niezabezpieczony leave unprotected
48. leave right away = wyjdź natychmiast leave right away
49. leave unfinished = wychodzić niedokończony leave unfinished
50. leave unclear = wychodzić niejasny leave unclear
51. leave blank = wychodzić pusty leave blank
52. leave undisturbed = wyjdź spokojnie leave undisturbed
53. reluctantly leave = niechętnie wyjdź reluctantly leave
54. promptly leave = natychmiast wyjdź promptly leave
55. leave free = wychodzić wolny leave free
58. leave incomplete = wychodzić niedokończony leave incomplete
59. leave right = wyjdź z prawej strony leave right
60. leave empty-handed = odejdź z próżnymi rękami leave empty-handed
62. leave late = wyjdź późno leave late
63. left before = w lewo wcześniej left before
64. briefly leave = pokrótce wyjdź briefly leave
65. nowhere left = nigdzie w lewo nowhere left

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.