"break clear" — Słownik kolokacji angielskich

break clear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbijać czysty
  1. break czasownik + clear przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    After ten years of hard work, he had broken clear.

    Podobne kolokacje: