"increasingly clear" — Słownik kolokacji angielskich

increasingly clear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): coraz bardziej czysty
  1. increasingly przysłówek + clear przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    The shape of that offer is becoming increasingly clear, senior American and alliance officials say.

powered by  eTutor logo