"clear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

clear przymiotnik

clear + rzeczownik
Kolokacji: 399
clear sky • clear view • clear evidence • clear picture • clear message • clear sign • clear indication • clear signal • ...
czasownik + clear
Kolokacji: 44
make clear • become clear • steer clear • keep clear • come clear • stand clear • grow clearer • run clear • look clear • pull clear • ...
przysłówek + clear
Kolokacji: 74
pretty clear • perfectly clear • entirely clear • abundantly clear • absolutely clear • immediately clear • fairly clear • completely clear • ...
clear + przyimek
Kolokacji: 29
clear about • clear to • clear from • clear on • clear in • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
(1) about, to, from, on, in, ...
Kolokacji: 14
1. clear about = czysty około clear about
2. clear to = czysty aby clear to
3. clear from = czysty z clear from
4. clear on = czysty na clear on
5. clear in = czysty w clear in
6. clear by = czysty przez clear by
7. clear of = czysty z clear of
8. clear at = czysty przy clear at
9. clear for = czysty dla clear for
10. clear with = czysty z clear with
11. clear through = czysty całkowicie clear through
12. clear after = czysty potem clear after
13. clear across = oczyść wszerz clear across
14. clear during = czysty podczas clear during

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.