"somewhat clearer" — Słownik kolokacji angielskich

somewhat clearer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieco czystszy
  1. somewhat przysłówek + clear przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    He has added 20 minutes and inserted titles that make the ending somewhat clearer, though still far from straightforward.