BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"somewhat different" — Słownik kolokacji angielskich

somewhat different kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieco inny
  1. somewhat przysłówek + different przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    But she already knows that reality may be somewhat different.

powered by  eTutor logo