BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"somewhat unusual" — Słownik kolokacji angielskich

somewhat unusual kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieco niezwykły
  1. somewhat przysłówek + unusual przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    This work was the beginning of a new and somewhat unusual relationship between us.

powered by  eTutor logo